Polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych

Niniejszym informuję, że przetwarzam Twoje dane osobowe przekazywane mi w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym. 

Dane te są mi przekazywane poprzez wysłanie do mnie wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego i archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Pimenta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APP Anna Pimenta o numerze NIP 6762538474 i adresie e-mail:

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do mnie – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogę udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Limegreenlab, ul. Krzeszkowicka 14, 64-551 Otorowo – w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms).  Jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail:

Proszę, pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podanych danych

Kontaktując się ze mną, w naturalny sposób przekazujesz mi swoje dane osobowe. Podanie Twoich danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.

Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności dotyczącej kontaktów indywidualnych.

Politykę prywatności mojej strony internetowej oraz plików cookies znajdziesz tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 11.12.2020.